IN MEMORIAM DORUS PULLENS

ERELID DORUS PULLENS OVERLEDEN

 

IN MEMORIAM DORUS PULLENS

 

 

 

Op vrijdag 28 december j.l. komt het droevige bericht door, dat ons erelid Dorus Pullens is overleden. Hij is 80 jaar geworden.

 

Dorus is lid van De Mattenkloppers geworden in het jaar 1964 en was daarmee het langst zittende lid van onze vereniging.

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 1971 wordt Dorus, samen met zijn vaste dubbelpartner Max Dumoulin, bij acclamatie in het bestuur gekozen, waarin hij na enkele jaren de functie van penningmeester gaat vervullen. Hij doet deze moeilijke job, destijds nog zonder computer en financiële programma’s, zeer consciëntieus en vakkundig. We herinneren ons nog de clubbladen, waarin vaak meer dan 15 pagina’s door zijn zeer uitgebreide financieel overzicht in beslag worden genomen.

 

Dorus heeft ook vele jaren deel uitgemaakt van de wedstrijdleiding van allerlei toernooien. Zo organiseert hij mede het allereerste Open (C-D)-toernooi van Waalwijk in 1972. Vele toernooien volgen.

 

In de jaren tachtig worden er jaarlijks maar liefst drie grote toernooien gehouden, waarbij Dorus steeds als hoofd van de wedstrijdleiding fungeert als een soort supervisor. In die tijd zijn niet computers, maar telefoon, grote vellen papier, potlood en gum de belangrijkste attributen van de toernooicommissie.

 

In het jubileumboek wordt Dorus ook regelmatig vermeld als deelnemer aan het familietoernooi met zus Mieke en zoons Jan en Mark en aan de voorjaarscompetitie, waarbij hij een team vormt met zijn tennismaten Theo v.d. Vight, Chris van Delft, Theo van Hoorn, Max Dumoulin en Lode Raaijmakers.

 

In 2001 treedt Dorus af als bestuurslid, een functie die hij dus 30 jaar heeft vervuld, waarvan meer dan 25 jaar als penningmeester. Door zijn  beleid is De Mattenkloppers altijd een financieel gezonde vereniging geweest en komt zijn opvolger dan ook in een gespreid bedje. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt Dorus onder luid applaus van de aanwezige leden benoemd tot ERELID.

 

Na zijn aftreden heeft Dorus afstand genomen van het tennisgebeuren, hoewel hij altijd lid is gebleven. Nog één keer treedt hij in de schijnwerpers, als hij in 2014 gehuldigd wordt vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap van de vereniging. Hij is daarmee de eerste Waalwijkse gouden tennisjubilaris.

 

We verliezen in Dorus Pullens een man, die zich enorm verdienstelijk voor De Mattenkloppers heeft gemaakt en aan wie de vereniging veel te danken heeft.

 

Wij wensen zijn vrouw Nanny, zijn kinderen en verdere familie veel sterkte toe bij dit grote verlies.

 

 

 

De afscheidsbijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 5 januari a.s. om 10.00 uur in Theater de Leest, Vredesplein 12 in Waalwijk.

 

 

 

Namens het bestuur,

 

 

 

Gerald de Vaan (secretaris).

 

02-01-2019 | Mededelingen | 488