WOORDJE VOORZITTER TIJDENS NIEUWJAARSRECEPTIE

Tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie van 13 jan. heeft onze (interim)voorzitter Harrie Thomassen een woordje gedaan:

 

Beste leden van De Mattenkloppers,

 

Zoals bij een nieuwjaarsbijeenkomst de gewoonte is, kijken we terug op het afgelopen jaar en proberen we voorzichtig te kijken naar de periode voor ons. In het najaar 2018 heb ik op interim basis het voorzitterschap op me genomen. De afspraak is dat dit maximaal tot maart 2020 zal zijn. Als er eerder een voorzitter benoemd kan worden, is dat natuurlijk prachtig. Als interim heb ik geen echte status binnen het bestuur. Ik ben uiteindelijk niet benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Toch wil ik me binnen de kaders die me geboden worden proberen de vereniging samen met de andere bestuursleden op de juiste koers te houden. Als ik terugkijk, voor zover ik dat kan, is ons in 2018 een aantal leden ontvallen. Ik hecht er waarde aan deze te vermelden.

 

Als eerste natuurlijk Dorus Pullens, erelid en bij zijn overlijden het langste lid, meer dan 50 jaar. In het in memoriam heeft Gerald de Vaan de waarde van Dorus voor De Mattenkloppers uitgebreid beschreven.

 

Ook ontviel ons Rik Kleevens. Vele jaren lid en een vast gezicht op het park. De vereniging maakte het mogelijk om aan zijn laatste wens om de koffietafel bij zijn uitvaart in het paviljoen te houden, tegemoet te komen.

 

Ook Sjef de Rooij jarenlang een fervent tennisser ontviel ons. De laatste jaren was Sjef vooral actief binnen de senioren overdag. Dit tot zijn ziekte dit niet meer toeliet.

 

2018 was, als het om tennissen gaat, toch onze core business, op verschillende fronten een goed jaar. De leden toonden meer belangstelling voor de trainingen. Deze werden in vergelijking met de jaren daarvoor uitgebreid. Deelname aan de verschillende competitievormen was groot te noemen en resulteerde daarmee ook in verschillende kampioenschappen. Daarover straks meer. We zien weer een toename van jeugdleden. Het padellen zou beter kunnen, maar met Jeroen Ravestein als kartrekker en sinds kort formeel trainer en een aantal enthousiaste leden zijn de verwachtingen voor het komende jaar hoog. Tevens zagen we eind 2018 een toename in het ledental. Dit zette zich tot nu door. Een groot aantal leden van Breakpoint vonden de weg naar onze vereniging. Tot op heden ongeveer 25 mensen. Heel fijn dat ze voor ons kozen. Wel jammer natuurlijk dat een vereniging na al die jaren, door omstandigheden buiten hun invloed, verdween. Ik wil alle nieuwe leden van harte welkom heten bij onze vereniging en hoop dat ze zich thuis gaan voelen.

 

Na de toiletgroep zijn het afgelopen jaar de kleedkamers gerenoveerd. De laatste hand wordt daar aangelegd. Ik wil daarvoor Barend Vonk toch bedanken, ook al wil hij daar niets van weten. Zoals ik begreep komt nu de hal en een nieuwe bestuurskamer aan de beurt.  

 

Jammer dat het toernooi om de clubkampioenschappen zo matig bezet was. Komend jaar moeten we maar eens bedenken of een andere opzet deelname kan bevorderen. In week 10 hadden we ook een toernooi gepland, dit ging niet door en zal dit jaar door een padeltoernooi worden vervangen, alleen wordt het dan de maand mei.

 

In een nieuwsbrief besteedde ik al aandacht aan de vrijwilligers binnen de vereniging. We zien dat steeds meer taken bij minder mensen terecht komen. Dit maakt dat die mensen ook weer dreigen af te haken. In ieder geval zie ik dat het enthousiasme afneemt. Hoe doorbreken we deze cirkel. Hoe krijgen we mensen toch weer enthousiast om taken op zich te nemen. Niet complete commissies maar taken verdelen over een groot aantal leden. Dit houdt natuurlijk ook weer in dat er mensen moeten zijn die dit coördineren. Voor mij dient een vereniging meer te zijn dan een rechtspersoon die faciliteert. Juist de sociale functie van een vereniging is de meerwaarde. Nu zie je dat juist voor die sociale functie waar de mensen vroeger elkaar moesten ontmoeten, de sociale media deze plaats innemen. In de hoop dat elkaar ontmoeten toch blijft bestaan, moeten we het belang van de sociale media niet onderkennen. In verband hiermee gaan we het komend jaar enkele stappen zetten. We gaan afscheid nemen van AllUnited als ICT omgeving. We sluiten aan bij KNLTB.Club. De eerste stap is gezet. Onze ledenadministratie is over, zoals ook het afhangbord. Hiermee komt de KNLTB Club app beschikbaar voor onze leden. We kunnen via die app eenvoudig communiceren met onze leden. Digitaal afhangen wordt mogelijk. Competitie- uitslagen kunnen eenvoudig worden doorgegeven. De verdere mogelijkheden moeten we nog verkennen. De vervolgstap is dat we de facturatie, de bardienstplanner en de website integreren. Kortom veel nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. 

 

Dit jaar bestaat onze vereniging 60 jaar. Niet een echt jubileumjaar, maar we willen er toch aandacht aan besteden. Als eerste willen we bij voldoende deelname een zogenaamde PubQuiz organiseren op 23 maart. Gerald en Kerensa willen deze organiseren. Teams moeten zich aanmelden voor 1 februari. Daarvoor krijgen alle leden binnenkort een mail. Tevens willen we een feestje organiseren waar we met name de vrijwilligers in het zonnetje willen zetten. Wie gaat dit mee organiseren?

 

Om De Mattenkloppers extra onder de aandacht te brengen willen we deze zomer een zogenaamde Zomer Challenge organiseren. In de maanden juni, juli en augustus liggen teamsporten, zoals voetbal en hockey, veelal stil. We willen gedurende die maanden tennis en padel aanbieden. Dit betekent flyeren bij de voetbal, hockey etc. In de eerste week van juni die mensen verwelkomen en wegwijs maken en vervolgens aan het einde in augustus een afsluiting met toernooitje. Wie gaat daar zijn schouders onderzetten?

 

Ook zoeken we naar een andere opzet voor nieuwe jeugdleden. Dit willen we in nauwe samenwerking met Tennisschool Gijs doen. De jeugdcommissie moet nieuw leven worden ingeblazen.

 

Zoals we al hebben kunnen zien en proeven, hebben we een nieuwe koffiemachine. Lekkere koffie vers gemalen bonen en variatie in mogelijkheden. We moeten iets meer geduld hebben ( 20 sec.) maar dan heb je wel lekkere koffie. De prijs van de koffie en thee hebben we voorlopig bepaald op €1,25. Dit zowel overdag als ’s avonds. Geen geld meer maar betalen met je pinpas. Of we de komende tijd nog iets moeten doen aan de consumptieprijzen van de andere producten gaan we nog bekijken.

 

Zoals jullie zien weer vele nieuwe ontwikkelingen.

 

Ik wil samen met jullie een toost uitbrengen op het nieuwe jaar. Ik wens jullie geluk en voorspoed juist ook in de kleine dingen. Het leven hoeft geen pretpark te zijn. Een mallemolen is al mooi genoeg.

 

Nu de kampioenen van 2018. Hierbij betrek ik graag Kerensa en Toon, onze VCL’s .

 

Harrie Thomassen

(interim)voorzitter.

 

17-01-2019 | Mededelingen | 491