Voorzitter Technische Commissie (TC) - Wedstrijdcommissie

TC  VCL  VTL

 

Hoofdtaak

Verantwoordelijk voor het tennistechnische beleid.
• leidt de technische commissie
• vertegenwoordigd de TC binnen het verenigingsbestuur
• zit vergaderingen TC voor
• coördineert het algeheel tennistechnisch beleid
• bewaakt het budget
• coördineert de taakverdeling binnen de commissie
• overlegt de behoefte aan trainer(s) met het bestuur
• geeft aan wie wanneer bepaalde cursussen kan/dient te volgen (VCL, VTL, trainerscursussen,
jeugdteambegeleiding)
• geeft wensen/problemen vanuit de TC aan richting bestuur en koppelt dit terug aan de TC-leden
• doet verslag van TC-vergaderingen naar bestuur en geeft notulen door aan de verenigingssecretaris
• zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de TC
• onderhoudt het vakinhoudelijke contact met de trainer(s), voert bijvoorbeeld functioneringsgesprekken
en beoordelingsgesprekken in nauw overleg met de voorzitter
• stimuleert de trainer(s) om applicatiecursussen te volgen
Kerncompetenties
• communicatief

24-02-2013 | TC | 51