Wil je een Introduce meenemen?

 

 

1. De leden zijn gerechtigd om maximaal drie keer per jaar een en dezelfde persoon, niet lid
zijnde van de vereniging, te introduceren.

 

2. Introductie kan slechts plaatsvinden door minimaal 24 uur van te voren een mail te sturen naar info@mattenkloppers.nl met daarin jouw naam en bondsnummer, en de naam van de introducé (jouw pas kun je dan de aangevraagde dag 2 keer gebruiken in het afhangsysteem)

 

3. Voor de introduce dient een vergoeding van 5 Euro te worden betaald. Deze dien je direct over te maken op rekeningnummer NL23RABO0165815612 TNV TV de Mattenkloppers

 

4. Leden die een niet-lid introduceren, dienen ervoor zorg te dragen dat de introducé alle
regels ingevolge de statuten en dit huishoudelijk reglement stipt naleeft.

 

5. Introducés mogen slechts onder geleide van de introducerende leden gebruik maken
van de tennisaccommodatie.

18-03-2013 | Introduce | 85