Ledenadministratie

Ledenadministratie
 

Mieke Copal ledenadministratie@mattenkloppers.nl 


Hoofdtaak

Voeren van de ledenadministratie.

 

 

•  voert de ledenadministratie en houdt deze up-to-date

•  verwerkt de inschrijvingen van nieuwe leden

•  licht nieuwe leden voor (mondeling en schriftelijk), bijvoorbeeld door het uitreiken van een informatiepakket. Wint informatie in over wensen en behoeftes van het nieuwe lid én geeft informatie over de wensen en verplichtingen van de vereniging

•  levert op verzoek ledenlijsten aan

•  meldt alle (nieuwe) leden aan bij de KNLTB, geeft mutaties door en meldt opzeggers af

•  onderzoekt redenen van leden om af te haken

•  houdt na ongeveer een maand een telefonisch exit onderzoek onder leden die bedankt hebben

•  onderhoudt contact met oud-leden van de vereniging

 

 

Kerncompetenties

 

•    accuraat

•    kennis van automatische gegevensverwerking

•    communicatief vaardig

13-03-2013 | Leden | 82