Penningmeester

 

 

Martijn Kuijpers    penningmeester@mattenkloppers.nl

 

Hoofdtaak

Verantwoordelijk voor het financiële beleid. Vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.

 

 

•  eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging

•  int de contributie

•  is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies

•  int de advertentieopbrengsten

•  betaalt de rekeningen

•  beheert bank- en girorekeningen

•  int boetes binnen de vereniging

•  betaalt boetes aan externe partijen (bijv. de gemeente, de KNLTB, etc.)

•  stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze

•  beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag

•  beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen voor geld

•  stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording

•  pleegt overleg met de kascontrole commissie

•  maakt contractafspraken met het vrijwillig en betaald kader over financiële vergoedingen

 

 

Kerncompetenties

 

•    beschikt over financieel inzicht

•    kennis van en ervaring met financieel beheer

•    accuraat

13-03-2013 | Penningmeester | 81