Secretaris

Gerald de Vaan gdevaan@kpnmail.nl

Hoofdtaak

Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.

 

 

•  neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst

•  verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen

•  verzamelt centraal de notulen van overige commissies

•  houdt een archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar

•  stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen

•  ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt

•  geeft mutaties in de verenigingsgegevens door aan de KNLTB

•  verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur

•  is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (KNLTB, gemeente, andere verenigingen)

 

 

Kerncompetenties

 

•    accuraat

•    communicatief vaardig

•    is via telefoon en e-mail goed bereikbaar

13-03-2013 | Secretaris | 80