Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
IBAN nr.
T.n.v.
Vragen
Bent u al eerder lid geweest van een tennisvereniging?
Als u momenteel al ergens anders lid bent, wat is dan uw bondsnummer?
Is er al iemand van uw gezin lid van TV de Mattenkloppers (naam+geb. datum)
Fotonummer (in te vullen door ledenadm.)
---------------------------------------------------------------------------------------
Onderstaande vragen zijn voor onze vereniging van belang voor ons beleid
Graag aanvinken wat van belang is.
Waarom wilt u lid worden van TV de Mattenkloppers/ hoe heeft u van ons gehoord?
Vindt u het leuk om vrijwilligerswerk voor TV de Mattenkloppers te verrichten?
(Barvrijwilliger/commissie/bestuur/incidenteel werk)
Heeft u specifieke kennis, die voor TV de Mattenkloppers van belang kan zijn
en die u incidenteel wilt inzetten voor een activiteit van TV de Mattenkloppers ?
Zo ja, welke kennis is dat?
Je dient een pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie
Eikenlaan 2, 5143CW Waalwijk
Wens je training te gaan volgen?
Met het verzenden van dit inschrijfformulier ga je akkoord
met de automatische incasso van de contributie
----------------------------------------------------------------------
In ons privacybeleid (zie menu-linkerzijde) vind je meer informatie over hoe
de Mattenkloppers met jouw gegevens omgaat.
Opmerking