Voorzitter

 

Harrie Thomassen (interim)   voorzitter@mattenkloppers.nl

Hoofdtaak

 

Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.

 

 

•  heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid

•  coördineert bestuurs- en commissiewerkzaamheden

•  zit jaarlijks de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor

•  zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda

•  delegeert werkzaamheden (nieuwe werkzaamheden of buiten het standaardtakenpakket) naar de bestuursleden en ziet toe op de uitvoering

•  begeleidt bestuursleden bij de uitvoering van hun taken

•  is eindverantwoordelijk voor de werkgeverstaken van het personeel wat binnen de vereniging werkzaam is

•  functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor

•  bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van leden, ouders en externen

•  neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid

•  houdt ‘voeling’ met de commissies om toe te zien op de uitvoering van het verenigingsbeleid

•  vertegenwoordigt de vereniging naar de KNLTB en andere externe partijen

•  onderhoudt contacten met andere (tennis)verenigingen en andere mogelijke samenwerkingspartners

 

 

Kerncompetenties

 

•  teamleider kwaliteiten

•  delegeren

•  stimuleren

•  coördineren

•  analytisch ingesteld

•  communicatief vaardig

•  scheidt hoofdzaken van bijzaken

•  houdt het overzicht

•  resultaatgericht

13-03-2013 | Voorzitter | 79