Afmelden

Opzegging van het lidmaatschap is natuurlijk niet iets wat we graag horen. Gelet op het onderstaande artikel moeten we daar ieder jaar toch aandacht aan besteden. Zoals in onze statuten is opgenomen, loopt het lidmaatschap van onze vereniging van 1 januari tot en met 31 december. Als leden willen opzeggen moeten ze dat 1 maand voor 31 december doen. Dus opzeggen moet vóór 1 december. Na deze datum starten de opgaven aan de KNLTB en zijn we voor de dan bekend zijnde leden voor het nieuwe jaar ook verplichtingen aangegaan.

Restitutie van de jaarcontributie of een deel daarvan vindt nooit plaats als men zich in de loop van het verenigingsjaar afmeldt. Meldt men zich niet tijdig (voor 1 december) af dan is men verplicht de contributie voor het volgende jaar nog te betalen.

De persoonsgegevens worden nog 2 jaar bewaard na beëindiging van het lidmaatschap en worden daarna geanonimiseerd.

Zie verder onze Privacy Policy op deze site.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 333 377

Tennis- en padelvereniging De Mattenkloppers

Olympiaweg 10
5143 NA Waalwijk

KVK-nummer

40271147