Baanreglement

AFHANG- EN BAANREGLEMENT

Het afhang- en baanreglement stelt regels ten aanzien van het afhangen en het gebruik van de tennisbanen, alsmede hoe te gedragen binnen het park. Het reglement is vastgesteld door het bestuur van De Mattenkloppers.

 1. Afhangen
  1. Het bespelen van de tennisbanen is alleen toegestaan als u heeft afgehangen.
  2. Afhangen van de tennisbanen is alleen toegestaan met een geldige afhangpas. Voor het afhangen moet u altijd gebruik maken van het afhangbord in het paviljoen of de  Club-app. Een reservering via de Club-app moet altijd nog bevestigd worden op het afhangbord in het paviljoen
  3. Onder geldige afhangpas wordt verstaan: - uw geldige KNLTB spelerspas, - uw voorlopige spelerspas, - een introducépas.
  4. Het afhangbord geeft de perioden aan van speeltijden. De speeltijden zijn voor een enkelspel 45 minuten. Voor een dubbelspel geldt een periode van 60 minuten
  5. Het is niet toegestaan na afloop van uw speeltijd uw spelerpassen direct aansluitend op de afgelopen periode opnieuw af te hangen. Er moeten eerst 15 minuten zijn verstreken.
  6. U mag de tennisbaan alleen betreden: - als u hebt afgehangen, - en bij aanvang van de door u afgehangen speelperiode.
  7. Bent u uw geldige KNLTB spelerspas of voorlopige ledenpas vergeten, dan kunt u niet afhangen.
 2. Introducé
  1. Niet-leden kunnen door leden als introducé worden uitgenodigd voor het spelen op de tennisbanen. Op dit introducéschap zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
  2. Het niet-lid kan alleen worden geïntroduceerd door een lid in het bezit van een geldige KNLTB - spelerspas of een geldige voorlopige spelerspas. Introductie van eenzelfde niet-lid kan maximaal 3 keer per jaar plaats vinden.
  3. Het introducerend lid is verplicht, voorafgaand aan de speelperiode, bij de bar of een daartoe aangewezen persoon, het geldende introducétarief te voldoen. Na betaling van het introducétarief ontvangt de introducé een introducépas ten behoeve van het afhangen (zie artikel 1). Deze introducépas moet na het spelen weer worden ingeleverd aan de bar of de daartoe aangewezen persoon
  4. Het geldende introducétarief is € 5,-.
  5. Introducés kunnen alleen afhangen samen met leden die in bezit zijn van een geldige spelerspas en met in achtneming van dit afhang- en baanreglement.
 3. De tennisbanen mogen alleen betreden worden met de daarvoor bestemde tennisschoenen.
 4. Baanverlichting kan vanaf schemering per blok ontstoken worden in de hal. Indien ’s avonds de verlichting is ontstoken, dient deze bij het niet verder gebruik uitgeschakeld te worden. Ook dit kan in de hal.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 333 377

Tennis- en padelvereniging De Mattenkloppers

Olympiaweg 10
5143 NA Waalwijk

KVK-nummer

40271147