Informatie & instructie

Bij onze vereniging wordt de bar en keuken gerund door de eigen leden. Uitgangspunt is, dat iedereen minimaal 6 punten vergaart. 1 bardienst levert 2 punten op, met uitzondering van de bardienst op de vrijdag tijdens de competitie. Deze bardienst levert 3 punten op.

Voor het niet vervullen van een bardienst wordt €25,- in rekening gebracht.

Als de avondbardienst wordt gedaan door een of twee dames, geldt dat de laatste mannelijke bezoeker van de bar aanwezig blijft tot het sluiten.

Leden worden via een nieuwsbericht op de hoogte gebracht wanneer de planner openstaat voor het plannen van de bardiensten.

De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen bardienst: leden plannen zelf voor 1 maart via website; leden zorgen zelf voor vervanging.
Leeftijdscategorie: leden van 18 jaar tot 70 jaar draaien bardienst (peildatum is 1 januari).
Vanaf 2020 geldt dat nieuwe leden die zijn aangemeld voor 1 juli in het betreffende jaar in de 2e helft inzetbaar zijn voor bardiensten. Nieuwe leden die na 1 juli zijn aangemeld starten met de bardiensten in het jaar daarop volgend.
Uitzonderingen/vervangende bardienst: bestuursleden en rustende leden. Ook leden boven de 70 jaar hebben vrijstelling.
Voorts zijn er geen uitzonderingsposities.
Noodgevallen: Inkomsten uit afkoop van bardienst (kunnen) worden ingezet bij noodgevallen, ter vergoeding invaller(s).
Uitval bardienst (bv bij slecht weer, uitval competitie etc) is geen afstel: de uitvaller wordt op de reservelijst/noodlijst geplaatst, om in te vallen in geval van nood.
Bardienst afzeggen zonder vervanging te regelen betekent alsnog het boetebedrag van max 3 x € 25 te betalen.
Toernooien: de dagen bij toernooien en competities worden zoveel mogelijk door de Barcommissie in samenwerking met de toernooi commissies en organisatie van evenementen ingevuld.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 333 377

Tennis- en padelvereniging De Mattenkloppers

Olympiaweg 10
5143 NA Waalwijk