Bar reglement

De Barcommissie hoopt dat je met plezier je bardiensten zult vervullen. We hopen ook dat je rekening houdt met de onderstaande instructies, die er toe dienen om je bardienst goed te laten verlopen.

 • Zorg dat je op tijd in het paviljoen aanwezig bent
 • Ga er van uit dat je bardienst altijd doorgaat.
 • Je pasje is geactiveerd, zodat je het alarm af kunt zetten en naar binnen kan. Bij afsluiting kun je het alarm weer activeren.

Indien je je bardienst niet kunt vervullen, dan dien je het volgende te doen:

 • Je ruilt je bardienst met iemand anders. Geef wel altijd door aan de bardienst coördinator met wie je geruild hebt zodat de lijsten in ons clubhuis veranderd kunnen worden.
 • Je zorgt zelf voor vervanging; alleen seniorleden van onze tennisvereniging mogen een bardienst overnemen.
 • Of als je niet kunt ruilen of geen vervanging kunt regelen, neem minimaal vier dagen van te voren contact op met de bardienst coördinator.
 • Meld in alle gevallen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vier dagen van tevoren, de wijziging aan de bardienstcoördinator ([email protected]).
 • Als je beslist geen bardienst kunt of wilt vervullen, kun je deze afkopen. Dit kun je bij aanvang van het nieuwe seizoen bij de invulling van de bardiensten aangeven.  

De Barcommissie houdt zich het recht voor om degene die je bardienst overneemt niet te accepteren en in goed overleg tot een andere oplossing te komen. De Barcommissie gaat er van uit dat je gepast gebruik maakt van de mogelijkheid om enige consumpties te gebruiken. Wel het dringende verzoek om genuttigde consumpties weg te boeken onder "Eigen gebruik bardienst" op het kassasysteem.
 
Alle consumpties dienen op de kassa te worden aangeslagen en te worden afgerekend middels de pinpas of KNLTB-pas. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk na overleg met de Commissie Barzaken.
 
Achter de bar liggen diverse instructieboeken voor de diverse apparaten. Tevens vind je er de instructies voor de bediening van de kassa, afsluiten van de avond en het aanzetten van het alarm.

Nog enkele huis- en gedragregels :

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te nuttigen in het paviljoen of op het terras.
 2. Aan jongeren onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.
 3. Personen die normafwijkend gedrag vertonen zoals agressie, pesten of seksuele intimidatie, mogen door de barvrijwilliger van het paviljoen verwijderd worden.
 4. Roken is niet toegestaan in het paviljoen, uitgezonderd in de aangewezen rookruimte.
 5. Zonder toestemming van de barvrijwilliger is het niet toegestaan zich achter de bar of in de keuken te begeven.
 6. Na gebruik het lege glas- en/of serviesgoed terug brengen naar de bar en diverse afvalbakken dienen voor het overige afval.
 7. Tennistassen behoren thuis op de tassenrekken en niet in de kantine.
 8. De dienstdoende barvrijwilliger is de eindverantwoordelijke tijdens de openingsuren dus behandel haar of hem met respect.
 9. De schenktijden voor alcohol conform de drank- en horecavergunning: 11:00 uur tot sluitingstijd.
   

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 333 377

Tennis- en padelvereniging De Mattenkloppers

Olympiaweg 10
5143 NA Waalwijk

KVK-nummer

40271147