IN MEMORIAM THEO VAN DER VIGHT

01 september 2022


 IN MEMORIAM THEO VAN DER VIGHT  

Afgelopen maandag 29 augustus is ons langst-zittende lid Theo van der Vight overleden. Hij is 83 jaar geworden. Theo is op 1 maart 1969 lid geworden van De Mattenkloppers en in de loop der jaren heeft hij heel wat functies bekleed, waardoor hij een grote verdienste heeft gehad voor de vereniging.

In 1973 en 1974 maakt hij deel uit van de wedstrijdleiding van het Open Waalwijks C en D-toernooi, samen met Dorus Pullens en Albert Postema. In die tijd waren er geen computers en waren telefoon, potlood en gum de belangrijkste attributen bij de planning van de wedstrijden.

Op 11 oktober 1974 wordt Theo bij acclamatie gekozen in het bestuur van De Mattenkloppers. Vier jaar later, in 1978, wordt hij voorgedragen als voorzitter en ook toen bij acclamatie gekozen in die functie. Als eerste daad stelde hij voor om Jo de Waal en Kitty Mekel, de oprichters van De Mattenkloppers, te benoemen tot erelid, wat ook geschiedde.

Een jaar later vormt hij met Chris Dumoulin, Harry Klerkx en Jan van Mierlo de commissie, die de beleidsnota voor de komende jaren moet gaan opstellen, voorwaar geen onbelangrijke taak!

In 1983 treedt hij af als voorzitter en wordt opgevolgd door Ad de Leeuw, die zijn voorganger alle lof toezwaait voor alles wat hij heeft gedaan voor de vereniging.

In 1989 slaat Theo een andere weg in, los van De Mattenkloppers. Hij wordt nl. bestuurslid van KNLTB Kring Tilburg (dat heet overigens nu anders), een van de districten waarin de KNLTB in Nederland was verdeeld. In dat bestuur maakt hij zoveel indruk, dat hij wordt gekozen als voorzitter van de Kring. Deze functie heeft hij vele jaren vervuld.

Nog één keer treedt hij bij De Mattenkloppers op de voorgrond, als hij voorzitter wordt van de commissie, die het 50-jarig jubileum van de club moet gaan organiseren. Als hoogtepunt van de festiviteiten mag wel het eendaagse bezoek, met de bus, aan het tennistoernooi Roland Garros in Parijs worden genoemd. Vanwege zijn connecties met de KNLTB heeft hij toen 50 tickets voor onze leden voor dat toernooi kunnen regelen. Daarnaast heeft hij ook meegewerkt aan het samenstellen van het jubileumboek Mattenkloppers 50 jaar.

Naast alle vermelde functies was Theo natuurlijk ook actief op de tennisbaan. Jarenlang heeft hij competitie gespeeld op de zaterdag, met zijn vaste teamgenoten Theo van Hoorn, Dorus Pullens, Chris van Delft, Max Dumoulin en Lode Raaijmakers. Of ze ooit kampioen zijn geworden weet ik niet. Ook was hij een regelmatige deelnemer aan het familietoernooi. In het jubileumboek staat, dat hij één keer de finale heeft gehaald met Dominique in de categorie vader / dochter. Op wat oudere leeftijd ging Theo over op seniorentennis, op de maandag- en woensdagmorgen. Vanwege fysieke problemen moest hij zo’n twee jaar geleden daarmee stoppen.

Nog één keer staat hij in de schijnwerpers, als hij 3 jaar geleden tijdens de Algemene Ledenvergadering de gouden speld voor 50 jaar lidmaatschap in ontvangst mag nemen.  

We verliezen met Theo van der Vight een man, die zich enorm verdienstelijk heeft gemaakt voor De Mattenkloppers en aan wie de vereniging veel te danken heeft. Namens het bestuur en de gehele vereniging wens ik de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.  

Namens het bestuur,      Gerald de Vaan (secretaris)  

De uitvaartdienst is a.s. zaterdag 3 september om 10.30 uur in de St. Jan de Doper kerk, St. Jansplein 2 in Waalwijk. 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 333 377

Tennis- en padelvereniging De Mattenkloppers

Olympiaweg 10
5143 NA Waalwijk

KVK-nummer

40271147