Veelgestelde vragen mogelijke fusie

Wij vinden het belangrijk jou op de hoogte te houden van de voortgang aangaande de mogelijke fusie met RCW.  Wij kunnen ons voorstellen dat er al aardig wat vragen leven.  Wij hebben geprobeerd deze zo goed mogelijk te beantwoorden in deze lijst met veelgestelde vragen. 

• Waarom is dit onderzoekstraject gestart?

Halverwege 2021 zijn beide besturen op eigen initiatief in gesprek gegaan en hebben n.a.v. de enquête besloten een onderzoek te gaan starten naar een mogelijke fusie om één sterke tennis- en padelvereniging in Waalwijk te creëren. Het gezamenlijke uitgangspunt is een organisatorisch en financieel gezonde, toekomstbestendige vereniging te maken.

• Wat kunnen wij op korte termijn verwachten?

Op dit moment is er enkel nog de intentie vanuit beide besturen uitgesproken om te bepalen of de fusie gewenst en realiseerbaar is. De opgerichte projectgroep en meerdere werkgroepen maken een plan van aanpak dat tijdens de eerstvolgende ALV aan de leden aangeboden wordt.

• Wat is het verschil tussen een projectgroep en een werkgroep?

Namens beide verenigingen nemen drie leden deel aan de projectgroep, die gezamenlijk het onderzoek coördineren. Onder de projectgroep vallen de werkgroepen die de diverse onderdelen van het onderzoek uitvoeren.

• Wie zitten er in de projectgroep?

De projectgroep bestaat uit:Maartje Fleuren (KNLTB), Joost Snoeren (RCW), Hans Brekelmans (RCW), René Quaedvlieg (RCW), Kerensa de Vaan (MAT), Rick van der Krabben (MAT), Bart van Uffelen (MAT)

• Wat is op dit moment de taak van de projectgroep?

Zij sturen en bewaken het proces, zijn aanspreekpunt voor de besturen en werkgroepen. Daarnaast bereiden zij het plan van aanpak en de ALV voor.

• Zijn er reeds werkgroepen gevormd en wie nemen hieraan deel?

Momenteel zijn er drie werkgroepen actief: Financiën, Accommodatie en Communicatie. In de werkgroepen zit een evenredig aantal leden van beide verenigingen.

• Worden er meer werkgroepen gevormd de komende maanden?

Indien de beide besturen tijdens de ALV van 17 maart 2022 goedkeuring krijgen van de leden om de mogelijke fusie verder uit te werken, worden meer werkgroepen gevormd (organisatie, horeca, enz). Hierbij worden leden van beide verenigingen evenredig betrokken.

• Wanneer is deze ALV?

17 maart 2022 om 20:00 uur. Hoe deze avond eruit zal zien (online of in het paviljoen) wordt later bekend gemaakt.

• Gaan we dan al definitief stemmen?

Nee, er wordt dan nog geen beslissing genomen, maar er wordt wel gestemd om de besturen al dan geen goedkeuring te verlenen voor het verder onderzoeken van en vorm te geven aan de plannen. Later in het jaar volgt er een tweede ALV waarin officieel gestemd gaat worden om de plannen al dan niet uit te gaan voeren.

• Waar ligt de ondergrens van het aantal leden dat tijdens de ALV op 17 maart moet stemmen?

Volgens de statuten is er geen minimum aantal aanwezigen vereist, maar uiteraard hopen wij dat iedereen aanwezig is. Het draait immers om jullie en iedere stem telt! Alle besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen met een meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

• Wanneer ben je stemgerechtigd?

Ieder senior, junior-, en erelid, alsmede lid van verdienste van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft één stem. De uitoefening van de stem van Juniorleden komt uitsluitend toe aan hun wettelijk vertegenwoordiger.

• Waar ligt deze ondergrens voor de definitieve stemming?

In september/oktober volgt er een extra ALV waarin definitief gestemd gaat worden. Dit besluit moet worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste tweederde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.

• Wanneer zal de mogelijke nieuwe vereniging een feit zijn?

Streefdatum is 1 januari 2023

• Wat wordt de naam van de mogelijke nieuwe vereniging?

Op dit moment is het nog te vroeg om daarover te spreken. Wij komen daar in een later stadium op terug, waarbij wij de leden willen betrekken.

• Heeft de mogelijke fusie gevolgen voor de contributie?

Contributieverhoging is iets dat, zoals altijd, jaarlijks bekeken wordt en staat los van een mogelijke fusie. Het financiële plaatje is nog lang niet compleet en zal gedurende het onderzoekstraject duidelijk worden. Dit wordt tijdens de ALV voorgelegd aan de leden. Het uitgangspunt is natuurlijk dat hier zo min mogelijk financiële consequenties voor de leden uit voort vloeien.

• Hoe zal het park eruit gaan zien?

Wensen voor het optimaliseren en verbinden van beide parken worden besproken en onderzocht door de werkgroep Accommodatie in samenspraak met de Gemeente. Hier is op dit moment nog niets over bekend.

• Welk paviljoen zou het gaan worden?

Er wordt gekeken hoe de huidige accommodaties op korte termijn gebruikt kunnen worden, mochten beide verenigingen samen gaan. Wensen voor nieuwbouw en het optimaliseren van de banen worden besproken en (financieel) onderzocht. Op 1 januari 2023 zal er geen nieuw paviljoen staan, maar op lange termijn is dat de bedoeling natuurlijk.

• Hoe kunnen wij als leden meepraten?

Graag nodigen wij in eerste instantie alle leden uit hun stem uit te brengen tijdens de ALV om al dan geen toestemming te verlenen om het onderzoek tot de mogelijke fusie verder uit te werken. Daarna zullen er momenten komen waar inbreng mogelijk is met betrekking tot de verdere uitwerking. Natuurlijk zijn de leden altijd vrij om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen aan de verschillende betrokkenen.

• Waar kan ik terecht als ik vragen heb over de fusie?

Alle vragen zijn welkom. Hiervoor is het volgende emailadres aangemaakt: [email protected]. De werkgroep communicatie neemt jouw vraag in behandeling en zal deze desgewenst toevoegen aan deze lijst met veelgestelde vragen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 333 377

Tennis- en padelvereniging De Mattenkloppers

Olympiaweg 10
5143 NA Waalwijk

KVK-nummer

40271147